top of page

Anslutningsavtal

Senast i samband med bygglovsansökan ska ni kontakta oss gällande anslutningsavtalet

VATTENANSLUTNING

Byggare bör i god tid ta kontakt med vattentjänstverket för att säkerställa anslutningsmöjligheten.
En ansökan om anslutning till vattentjänstverk ska vara inlämnad till vattenverket innan ett anslutningsavtal kan upprättas och anslutning erhållas. Detta görs vanligtvis i samband med bygglov. 

 


 

Anslutningskostnader fram till anslutningspunkten som överstiger 50 % av anslutningsavgiften debiteras kunden i enlighet med verkliga kostnader. 
Material-, gräv- och arbetskostnader på den egna tomten (från anslutningspunkten till vattenmätaren) bekostas och ombesörjs alltid av kunden. Kunden bekostar och anlitar VVS-montör för övriga installationer inom fastigheten. 
I anslutningsavgiften ingår vattenmätaren samt installation av den.


Kunden är skyldig att reservera en varm plats försedd med golvbrunn för vattenmätaren. Kunden är även skyldig att se till att Pedersöre Vatten kan avläsa, underhålla och byta mätaren vid behov. I samband med leverans och installation av vattenmätaren kontrolleras utrymmet. 


Anslutning av tomtledning till anslutningspunkten utförs alltid av Pedersöre Vatten.

Exempelkarta.png
bottom of page