top of page

Vem kontrollerar kvaliteten?

Miljöhälsan Kallan kontrollerar kvaliteten på det vatten som vi distribuerar, enligt 

kontrollundersökningsprogrammet.

VATTENANALYSER

Här hittar ni den senaste vattenanalysen:

Sammandrag av riskbedömning

 

Riskbedömningen för Pedersöre Vatten har gjorts enligt den Water Safety Plan-princip som Världshälsoorganisationen rekommenderar. Hälsoskyddsmyndigheten har godkänt riskbedömningen 1.4.2022.

 

Utifrån riskbedömningen kontrolleras följande parametrar vart 5 år, och kontrollen av nedanstående parametrar som föreskrivs i förordning 1352/2015, har slopats. I övrigt följs direktiven för provtagningsplan, undersökningar och analysfrekvenser enligt 1352/2015.

 

Myndighetsprover tas så att

 • Prover för regelbunden kontroll tas 10 gånger i året på 1 provtagningsplats per gång.

 • Prover för utvidgad kontroll tas 2 gånger i året på 1 provtagningsplatser per gång tillsammans med regelbunden kontroll.

 • Nitritkoncentrationen analyseras för utgående vatten från anläggningen och från konsumentens kran, vid utvidgad kontroll.

 

Följande parametrar utelämnas

För utvidgad kontroll:

 • akrylamid, då det inte används polyakrylamider i vattenbehandlingen

 • epiklorhydrin, då det inte har använts epoxihartser i vattenbehandlingen eller i apparatmaterial

 • vinylklorid, då man inte har funnit tri- eller tetrakloreten i vattnet och det inte upplöses vinylklorid från PVC som använts i material

 • bromat, då ozonering inte används vid behandlingen av grundvatten

 • trihalometaner, då vatten inte desinficeras med klorkemikalier

 • pecticider, då det har genomförts en heltäckande utredning av att det inte används eller har använts bekämpningsmedel på området där råvattnet bildas

 • Clostridium perfringens, då råvattnet inte är ytvatten

 • TOC, behöver inte mätas om COD bestäms och distribuerade vattenmängden understiger 10 000 kubik/dygn

 

För regelbunden kontroll:

 • aluminium, då det inte används aluminiumföreningar i vattenbehandling och råvattnet inte har aluminium

 • Ammonium, undersöks om kloramin används vid desinfektion av vatten

 • nitrit, då det inte används kloramin för desinficering av vattnet

 • Pseudomonas aeruginosa, då vattnet inte säljs på flaska eller i behållare

 • Clostridium perfringens, då råvattnet inte är ytvatten

 

Följande parametrar kontrolleras vart 5 år:

Vid utvidgad kontroll:

Antimom, Bentso(a)pyren, Polycykliska aromatiska kolväten, totalt

Bentsen, Bor, Cyanid, 1,2 dikloretan, Pesticider totalt, Selen

Tetra och trikloreten totalt, Indikativ dos, Radon

bottom of page