top of page

Samarbete

I krissituationer har Pedersöre Vatten möjlighet att ta emot vatten från Jakobstads Vatten, Esse Vatten samt Kronoby Vatten och Avlopp Ab.

PRESENTATION

Pedersöre Vatten är ett kommunalt ägd aktiebolag, vars uppgift är att producera vattentjänster till invånarna, näringslivet och övriga aktörer inom Pedersöre kommun.

 

Idag ansvarar Pedersöre Vatten för uppemot 70% av vattenförsörjningen inom Pedersöre. Till Pedersöre Vattens tjänster hör förutom vattenförsörjning även avledande och behandling av avloppsvatten. 

Pedersöre Vattens styrelse 2023

Käldman Leif, Ordförande                 

Liljedahl-Lund Yvonne

Nyman Kennet

Ray Tage

Snellman Bernt

Holmäng Johanna, Ersättare

Hjulfors Bernhard, Ersättare

Gripenberg Kjell, Verkställande direktör

FÖRETAGETS HISTORIA

Innan Pedersöre Vatten Ab bildades fanns många små vattenandelslag i Pedersöre - mer eller mindre välorganiserade. De mest småskaliga bestod av några få hushåll inom samma gårdsgrupp som gemensamt ordnade sin vattenförsörjning. Ännu i dag finns några mindre vattenandelslag kvar.

På grund av att vattenkvaliteten försämrades i de små vattenandelslagen inleddes en diskussion om hur vattendistributionen borde ordnas. Detta ledde till att man bildade ett aktiebolag där kommunen skulle inneha aktiemajoriteten och övriga aktier skulle innehas av företag som hade sin verksamhet inom området.

I november 1967 beslöt Pedersöre och Nykarleby att bilda ett bolag för utnyttjande av grundvattentillgångarna i Kovjoki. Som mindre ägare ingår även Nykarleby Kraftverk och Pedersöre Vatten. Planeringen och byggandet av reningsverket inleddes omedelbart och färdigställdes på våren 1969. 

Pedersöre Vatten Ab inledde byggandet av en huvudledningen mellan Kovjoki och Bennäs som blev klar i juni 1969. Efter det fortsatte utbyggnaden av ledningsnätet i snabb takt och de mindre vattenandeslagens konsumenter kunde anslutas. 

Pedersöre Vatten inledde sin verksamhet år 1968. Bolaget blev antecknat i handelsregistret 2.5.1969 under namnet Pedersöre Vatten och Avlopp Ab. Bolagets namn ändrades dock år 1983 till Pedersöre Vatten Ab.

flakabil
grävmaskin
vattenmätare1
vattenmätare
skylt vattenledning
kranar
bilen
bottom of page