Anslutningsavtal

Kom ihåg att i god tid ta kontakt med oss innan ni vill ha en vatten- eller avloppsanslutning.

ANSLUTNINGSAVGIFTER

Anslutningsavgiften är en engångsavgift som betalas då en fastighet ansluts till vatten- eller avloppsledningsnätet. Om anslutningsförhållandena ändras debiteras en tilläggsanslutningsavgift. Vatten- och avloppsanslutningsavgifterna är momsfria.    
   
T.ex. ett egnahemshus har följande anslutningsavgifter:

Vatten: 1500 €

Avlopp, Självfall: 5500 €

Avlopp, Tryck: 2600 € (tillkommer kostnad för fastighetspumpstation, se Övriga avgifter)


Anslutningskostnader som överstiger 50% av anslutningsavgiften debiteras kunden i enlighet med verkliga kostnader.

Vissa områden kan ha en annorlunda avgift. Fullständig prislista över anslutningskostnader finns att laddas ner här:

Pedersöre Vatten Ab

PB 1, 68911 Bennäs

FO: 0181963-2

(06) 785 0155

pedersore.vatten(at)pedersore.fi

Journummer:

044 5850 165

Copyright © Pedersöre Vatten Ab - 2020