top of page

Vad är en normal vattenförbrukning?

En person uppskattas använda ca 40 m³ vatten per år, vilket motsvarar ca 110 l per dag.


BRUKS- OCH GRUNDAVGIFTER
Pedersöre Vatten fakturerar vatten- och avloppsförbrukning enligt fastighetens vattenmätarställning.  
                                Vatten       Avlopp
Bruksavgift för avtalsenlig förbrukning       1,36 €/m³   2,60 €/m³ (inklusive moms)
Bruksavgift om anslutningsavtal saknas    2,72 €/m³   5,21 €/m³ (inklusive moms)

Bruksavgifterna gäller fr.o.m. 1.3.2022.
Ett egnahemshus har år 2022 grundavgift för vatten 57,29 €/år och avlopp 98,21 €/år (inklusive moms). 

Våra grundavgifter för avlopp ändrar fr o m 1.3.2023.
Fullständig lista över grundavgifter finns att laddas ner här:

Grundavgiftsklasser 2023.pdf

bottom of page