Vad är en normal vattenförbrukning?

En person uppskattas använda ca 40 m³ vatten per år, vilket motsvarar ca 110 l per dag.

BRUKS- OCH GRUNDAVGIFTER

Pedersöre Vatten fakturerar vatten- och avloppsförbrukning enligt fastighetens vattenmätarställning.  

                                Vatten       Avlopp

Bruksavgift för avtalsenlig förbrukning       1,30 €/m³   2,60 €/m³ (inklusive moms)

Bruksavgift om anslutningsavtal saknas    2,60 €/m³   5,21 €/m³ (inklusive moms)

Ett egnahemshus har grundavgift för vatten 47,74 €/år och avlopp 98,21 €/år (inklusive moms). 

Fullständig lista över grundavgifter finns att laddas ner här:

Pedersöre Vatten Ab

PB 1, 68911 Bennäs

FO: 0181963-2

(06) 785 0155

pedersore.vatten(at)pedersore.fi

Journummer:

044 5850 165

Copyright © Pedersöre Vatten Ab - 2020