top of page

Vad är en normal vattenförbrukning?

En person uppskattas använda ca 40 m³ vatten per år, vilket motsvarar ca 110 l per dag.


 

BRUKS- OCH GRUNDAVGIFTER
Pedersöre Vatten fakturerar vatten- och avloppsförbrukning enligt fastighetens vattenmätarställning.  
                                                                       Vatten        Avlopp
Bruksavgift för avtalsenlig förbrukning       1,49 €/m³   2,70 €/m³ (inklusive moms)
Bruksavgift om anslutningsavtal saknas      2,98 €/m³   5,41 €/m³ (inklusive moms)

Bruksavgifterna gäller fr.o.m. 1.3.2024.


Ett egnahemshus har fr.om. 1.3.2023 grundavgift för vatten 57,29 €/år och avlopp 117,85 €/år (inklusive moms). 

Grundavgifter betalas från det datum fastigheten anslutits. Bruksavgifter betalas då vattenanvändningen inletts.

Fullständig lista över grundavgifter finns att laddas ner här: 

Grundavgiftsklasser 2023.pdf

bottom of page