top of page

Visste du att...

Installationer inom en fastighet skall utföras av en VVS-montör som fastighetsägaren själv anlitat. Vattenmätaren levereras och installeras dock av Pedersöre Vatten.

VANLIGA FRÅGOR

 

Jag behöver veta var vatten/avloppsledningar är, vem ska jag kontakta?

Ledningskartor fås av vår planeringsingenjör. Behöver du kabelvisning ut på fältet ska du kontakta vår driftschef. Kontaktuppgifter hittar du här.

Jag har dåligt vattentryck, vad ska jag göra?

Dåligt vattentryck kan bero på driftsstörningar vid t.ex. reparationsarbeten. Om så inte är fallet kan du kontakta oss för att reda ut orsaken.

Jag hyr ut min fastighet. Hur fungerar vatten- och avloppsfaktureringen?

Pedersöre Vatten fakturerar alltid ägaren av fastigheten. Det är på fastighetsägarens ansvar att fakturera vidare till hyresgästen.

Är dricksvattnet hårt eller mjukt?

Vattenhårdhet är ett mått på hur mycket mineraler vattnet innehåller. Ju högre mängd kalcium- och magnesiumsalter vattnet innehåller, desto hårdare vatten. Vårt dricksvatten klassas som mjukt med en hårdhet på ca 0,80 mmol/l.

Vad är vattnets pH-värde?

Vårt vatten har ett pH-värde på ca 8,0. Enligt hushållsvattenförordningen skall hushållsvattnets pH-värde ligga mellan 6,5-9,5.

Får man spola ner matrester i avloppet?

Nej. Matrester och annat avfall hör inte hemma i avloppet.

bottom of page