top of page

Kommunalt avlopp

I Pedersöre finns kommunalt avlopp i bl.a. Sandsund, Staraby, Skutnabba, Bennäs, Forsby, Purmo, Lillby, Åvist, Edsevö, Kållby, Ytteresse och Överesse

AVLOPPSANSLUTNING
Byggare bör i god tid ta kontakt med vattentjänstverket för att säkerställa anslutningsmöjligheten.
En ansökan om anslutning till vattentjänstverk ska vara inlämnad till vattenverket innan ett anslutningsavtal kan upprättas och anslutning erhållas. Detta görs vanligtvis i samband med bygglov. 

 

 
Anslutningskostnader fram till anslutningspunkten som överstiger 50 % av anslutningsavgiften debiteras kunden i enlighet med verkliga kostnader. 
Material-, gräv- och arbetskostnader på den egna tomten (från anslutningspunkten till byggnaden) bekostas och ombesörjs alltid av kunden. Kunden bekostar och anlitar VVS-montör för övriga installationer inom fastigheten.


Tomtledningen kan antingen vara en självfallsledning från byggnaden till en kopplingsbrunn eller en tryckavloppsledning via en fastighetspumpstation.

En befintlig byggnad kan anslutas med en självfallsledning som byggs från byggnadens avloppsbrunn fram till anslutningspunkten vid huvudledningen. En ny byggnad ansluts med självfallsledning via en spolbrunn till anslutningspunkten.

Om det inte är möjligt att ansluta avloppet som självfallsavlopp bör fastigheten anslutas med fastighetspumpstation. Pedersöre Vatten anskaffar samt monterar i regel fastighetspumpstationen på kundens bekostnad. Kunden bekostar och anordnar elanslutningen till pumpstationen. Pumpstationen övergår sedan på kundens ansvar. Prisuppgifter om fastighetspumpstationer finns under Övriga avgifter.


Anslutning av tomtledning till anslutningspunkten utförs alltid av Pedersöre Vatten.

Information och regler gällande avloppsvattenbehandling finns på Pedersöre kommuns hemsida: Regler för avloppsvattenbehandling 
Där hittar ni även det av Pedersöre kommun fastställda verksamhetsområdet för avlopp.

Exempelkarta.png
bottom of page