Skip to content
narrow screen wide screen auto screen Öka textstorlek Minska textstorlek Återställ textstorlek

Pedersöre Vatten

Avlopps prislista 2019 Skriv ut Skicka sidan
GÄLLANDE ANSLUTNINGSAVGIFTER INOM VERKSAMHETSOMRÅDET 2019
Anslutningsavgifterna är momsfria.
Möjligt att betala anslutningsavgiften i rater: Betalningstiden är två år, ränta 7 %. Max två rater per år.
Vissa områden kan ha en annorlunda avgift. Se områdesspecifika anslutningsavgifter.
Om anslutningsförhållandena ändras debiteras en tilläggsanslutningsavgift.
Anslutningskostnader som överstiger 50% av anslutningsavgiften debiteras kunden i enlighet med verkliga kostnader.
Eventuell pumpstation ingår ej i anslutningsavgiften. Se Övriga avgifter för prisinformation om pumpstationer.
AVLOPPSANSLUTNINGSAVGIFTER
Anslutningstariff 4,00 €
Avgift per ansluten enhet 4 000 €
Anslutningar med självfallsavlopp Anslutningar med tryckavlopp
EGNAHEMSHUS K x 4000 € EGNAHEMSHUS K x 4000 €
K=1,375 K=0,65
FRITIDSHUS K x 4000 € FRITIDSHUS K x 4000 €
K=1,4 K=0,7
PARHUS (Hus med två bostäder) K x 2 x 4000 € PARHUS (Hus med två bostäder) K x 2 x 4000 €
K=0,8 K=0,45
RADHUS (3 eller fler bostäder) K x (antal bostäder-1) x 4000 € + 4000 € RADHUS (3 eller fler bostäder) K x (antal bostäder-1) x 4000 € + 4000 €
K=0,4 K=0,2
VÅNINGSHUS K x (antal bostäder-1) x 4000 € + 4000 € VÅNINGSHUS K x (antal bostäder-1) x 4000 € + 4000 €
K=0,3 K=0,15
För resterande fastigheter beräknas anslutningsavgiften enligt följande formel: K x Vånings yta x anslutningstariff
Upp till en viss våningsyta är K-värdet högre, för överskridande våningsyta används ett lägre K-värde.
Minimianslutningsavgift på industrier och övriga byggnader är 4000 €.
T.ex En industribyggnad på 800 m² får följande avloppsanslutningsavgift: 2 x 600 x 4,00 + 1 x 200 x 4,00 = 5600 €
INDUSTRIBYGGNADER K x Vånings yta x 4,00€
upp till 600 m² K=2
överskrider 600 m² K=1
INDUSTRI PROCESS AVLOPP K x Vånings yta x 4,00€
upp till 600 m² K=3
överskrider 600 m² K=2
ÖVRIGA BYGGNADER K x Vånings yta x 4,00€
upp till 1000 m² K=2
överskrider 1000 m² K=1
OMRÅDESSPECIFIKA AVLOPPSANSLUTNINGSAVGIFTER
STARABY* K x 4000 €
K=1,725
SKUTNABBA* K x 4000 €
K=1,725
*Eventuell pumpstation ingår

 


ÖVRIGA AVGIFTER

Moms 24% tillkommer på alla priser förutom på anslutningsavgifterna som är momsfria

Möjlighet att betala anslutningsavgiften i rater: Betalningstiden är två år, ränta 7 %. Max två rater per år.
Anslutningskostnader som överstiger 50% av anslutningsavgiften debiteras kunden i enlighet med verkliga kostnader.
Om anslutningsförhållandena ändras debiteras en tilläggsanslutningsavgift enligt gällande prislista.
Vid övriga materialleveranser debiteras inköpspris +25% omkostnadsersättning.
KONSUMTIONSAVGIFTER Avlopp
Konsumtionsavgift för avtalsenlig förbrukning 2,10 €/m³
Konsumtionsavgift om anslutningsavtal saknas 4,20 €/m³
SERVICEAVGIFTER (Vatten & Avlopp)
Mätarserviceavgift (obefogad kontroll). Provning på platsen enligt kundens önskemål 27,00 €
Mätarserviceavgift (obefogat byte). Utbyte av mätaren på kundens begäran (felfri mätare) 75,00 €
Mätarhyra (per period eller år). Denna avgift debiteras vid tillfälliga installationer 37,00 €
Avläsningsavgift då Pedersöre Vatten avläser mätaren som resultat av att kunden försummat att utföra avläsningen. 40,00 €
Timdebitering för byggande, reparationer och underhåll. Minimiavgift 37,00 €. 37 €/h
Timdebitering för spolning av avlopp med spolvagn mellan fastighet och stamledning 110 €/h
Startavgift vid utryckning kvällstid (15:30-22:00) samt helger 20,00 €
Startavgift vid utryckning nattetid (22.00-07.00) 26,00 €
Tilläggsavgift för avgrävning av gårdsledning 100,00 €
Tilläggsavgift för avgrävning av huvudledning 500,00 €
Bilersättning 0,70 €/km
Mellanfakturering på kundens begäran (ej vid kundbyte) 20,00 €
Avstängning på kundens begäran 37,00 €
Avstängningsbesök vid betalningsförseelser 74,00 €

 

För utebliven avloppsanalys* debiteras 2,5 x bruksavgiften.

*Kunder med industriavtal

 

 

FASTIGHETSPUMPSTATIONER (Avlopp)
Fastighetspumpstation för egnahemshus, fritidshus eller parhus inom verksamhetsområdet (max två anslutna fastigheter)* 2 900,00 €
*Pedersöre Vatten anskaffar samt monterar i regel pumpstationen. Fastighetsägaren bekostar och anordnar elanslutningen till pumpstationen. Pumpstationen övergår sedan på fastighetsägarens ansvar. Fastighetsägare kan även själva anskaffa pumpstationen, men Pedersöre Vatten förbehåller sig rätten att godkänna eller icke godkänna typen av pumpstation.
Övriga pumpstationer Enligt offert
Timdebitering för underhåll av fastighetspumpstation, minimiavgift 37,00 € 37 €/h
FÖRSENINGSAVGIFTER (Vatten & Avlopp)
Förseningsränta enligt Finlands banks referensränta
Förseningsavgift per utsänt  kravbrev 5,00 €
Påminnelseavgift för utebliven mätaravläsning 20,00 €

 

 

Pedersöre Vatten

Postadress:
Skrufvilagatan 2
68910 BENNÄS

Besöksadress:
Lagervägen 2
68910 BENNÄS

pedersore.vatten(a)pedersore.fi

Dejoursnummer
Tel. 044-5850165