Skip to content
narrow screen wide screen auto screen Öka textstorlek Minska textstorlek Återställ textstorlek

Pedersöre Vatten

Prisuppgifter Avlopp
Avlopps prislista 2020 Skriv ut Skicka sidan
GÄLLANDE ANSLUTNINGSAVGIFTER INOM VERKSAMHETSOMRÅDET 2019
Anslutningsavgifterna är momsfria.
Möjligt att betala anslutningsavgiften i rater: Betalningstiden är två år, ränta 7 %. Max två rater per år.
Vissa områden kan ha en annorlunda avgift. Se områdesspecifika anslutningsavgifter.
Om anslutningsförhållandena ändras debiteras en tilläggsanslutningsavgift.
Anslutningskostnader som överstiger 50% av anslutningsavgiften debiteras kunden i enlighet med verkliga kostnader.
Eventuell pumpstation ingår ej i anslutningsavgiften. Se Övriga avgifter för prisinformation om pumpstationer.
AVLOPPSANSLUTNINGSAVGIFTER
Anslutningstariff 4,00 €
Avgift per ansluten enhet 4 000 €
Anslutningar med självfallsavlopp Anslutningar med tryckavlopp
EGNAHEMSHUS K x 4000 € EGNAHEMSHUS K x 4000 €
K=1,375 K=0,65
FRITIDSHUS K x 4000 € FRITIDSHUS K x 4000 €
K=1,4 K=0,7
PARHUS (Hus med två bostäder) K x 2 x 4000 € PARHUS (Hus med två bostäder) K x 2 x 4000 €
K=0,8 K=0,45
RADHUS (3 eller fler bostäder) K x (antal bostäder-1) x 4000 € + 4000 € RADHUS (3 eller fler bostäder) K x (antal bostäder-1) x 4000 € + 4000 €
K=0,4 K=0,2
VÅNINGSHUS K x (antal bostäder-1) x 4000 € + 4000 € VÅNINGSHUS K x (antal bostäder-1) x 4000 € + 4000 €
K=0,3 K=0,15
För resterande fastigheter beräknas anslutningsavgiften enligt följande formel: K x Vånings yta x anslutningstariff
Upp till en viss våningsyta är K-värdet högre, för överskridande våningsyta används ett lägre K-värde.
Minimianslutningsavgift på industrier och övriga byggnader är 4000 €.
T.ex En industribyggnad på 800 m² får följande avloppsanslutningsavgift: 2 x 600 x 4,00 + 1 x 200 x 4,00 = 5600 €
INDUSTRIBYGGNADER K x Vånings yta x 4,00€
upp till 600 m² K=2
överskrider 600 m² K=1
INDUSTRI PROCESS AVLOPP K x Vånings yta x 4,00€
upp till 600 m² K=3
överskrider 600 m² K=2
ÖVRIGA BYGGNADER K x Vånings yta x 4,00€
upp till 1000 m² K=2
överskrider 1000 m² K=1
OMRÅDESSPECIFIKA AVLOPPSANSLUTNINGSAVGIFTER
STARABY* K x 4000 €
K=1,725
SKUTNABBA* K x 4000 €
K=1,725
*Eventuell pumpstation ingår

 

 
Grundavgiftsklasser Avlopp Skriv ut Skicka sidan
Moms 24% tillkommer på grundavgifterna
GRUNDAVGIFTER

Fast avgift per år, Klass 1 79,20 €/år
Fast avgift per år, Klass 2 142,56 €/år
Fast avgift per år, Klass 3 256,61 €/år
Fast avgift per år, Klass 4 461,89 €/år
Fast avgift per år, Klass 5 831,41 €/år
FASTIGHETSTYP KLASS
EGNAHEMSHUS 1
FRITIDSHUS 2
PAR- ELLER RADHUS KLASS VÅNINGSHUS KLASS
2 bostäder 1 3-7 bostäder 2
3-5 bostäder 2 8-17 bostäder 3
6-13 bostäder 3 18-37 bostäder 4
14-28 bostäder 4 38- bostäder 5
29- bostäder 5
JORDBRUKSFASTIGHETER KLASS PÄLSFARMER KLASS
1-299 m² 1 1-499 m² 1
300-799 m² 2 500-1199 m² 2
800-1799 m² 3 1200-2699 m² 3
1800-3799 m² 4 2700-5699 m² 4
3800 - m² 5 5700 - m² 5
INDUSTRIBYGGNADER KLASS INDUSTRI: PROCESS AVLOPP* KLASS
1-899 m² 1 1-899 m² 3
900-2399 m² 2 899-2399 m² 4
2400-5399 m² 3 2399- m² 5
5400-11399 m² 4 *industrier med avloppsvatten som
11400 - m² 5 avviker från vanligt bostadsavloppsvatten
ÖVRIGA BYGGNADER KLASS

1-499 m² 1

500-999 m² 2

1000-1999 m² 3

2000-3999 m² 4
4000 - m² 5
 


Pedersöre Vatten

Postadress:
Skrufvilagatan 2
68910 BENNÄS

Besöksadress:
Lagervägen 2
68910 BENNÄS

pedersore.vatten(a)pedersore.fi

Dejoursnummer
Tel. 044-5850165