Skip to content
narrow screen wide screen auto screen Öka textstorlek Minska textstorlek Återställ textstorlek

Pedersöre Vatten

Prisuppgifter Avlopp
Avlopps prislista 2018 Skriv ut Skicka sidan

Anslutningsavgifter

 

Egnahemshus

5 500 €

Egnahemshus som själv måste anskaffa avloppspumpstation

4 000 €

Parhus, radhus, våningshus (pris per lägenhet)

3 500 €

Minimianslutningsavgift

4 000 €

Industrier; torra produktionsutrymmen (pris per m2)

4,60 €

Industrier; sociala & vattenberoende produktionsutrymmen (pris per m2)

8,60 €

 

 

 

 

 

 

 

ÖVRIGA AVGIFTER

Moms 24% tillkommer på alla priser förutom på anslutningsavgifterna som är momsfria

Möjlighet att betala anslutningsavgiften i rater: Betalningstiden är två år, ränta 7 %. Max två rater per år.
Anslutningskostnader som överstiger 50% av anslutningsavgiften debiteras kunden i enlighet med verkliga kostnader.
Om anslutningsförhållandena ändras debiteras en tilläggsanslutningsavgift enligt gällande prislista.
Vid övriga materialleveranser debiteras inköpspris +25% omkostnadsersättning.
KONSUMTIONSAVGIFTER Avlopp
Konsumtionsavgift för avtalsenlig förbrukning 2,10 €/m³
Konsumtionsavgift om anslutningsavtal saknas 4,20 €/m³
SERVICEAVGIFTER (Vatten & Avlopp)
Mätarserviceavgift (obefogad kontroll). Provning på platsen enligt kundens önskemål 27,00 €
Mätarserviceavgift (obefogat byte). Utbyte av mätaren på kundens begäran (felfri mätare) 75,00 €
Mätarhyra (per period eller år). Denna avgift debiteras vid tillfälliga installationer 37,00 €
Avläsningsavgift då Pedersöre Vatten avläser mätaren som resultat av att kunden försummat att utföra avläsningen. 40,00 €
Timdebitering för byggande, reparationer och underhåll. Minimiavgift 37,00 €. 37 €/h
Timdebitering för spolning av avlopp med spolvagn mellan fastighet och stamledning 110 €/h
Startavgift vid utryckning kvällstid (15:30-22:00) samt helger 20,00 €
Startavgift vid utryckning nattetid (22.00-07.00) 26,00 €
Tilläggsavgift för avgrävning av gårdsledning 100,00 €
Tilläggsavgift för avgrävning av huvudledning 500,00 €
Bilersättning 0,70 €/km
Mellanfakturering på kundens begäran (ej vid kundbyte) 20,00 €
Avstängning på kundens begäran 37,00 €
Avstängningsbesök vid betalningsförseelser 74,00 €

 

För utebliven avloppsanalys* debiteras 2,5 x bruksavgiften.

*Kunder med industriavtal

 

 

FASTIGHETSPUMPSTATIONER (Avlopp)
Fastighetspumpstation för egnahemshus, fritidshus eller parhus inom verksamhetsområdet (max två anslutna fastigheter)* 2 900,00 €
*Pedersöre Vatten anskaffar samt monterar i regel pumpstationen. Fastighetsägaren bekostar och anordnar elanslutningen till pumpstationen. Pumpstationen övergår sedan på fastighetsägarens ansvar. Fastighetsägare kan även själva anskaffa pumpstationen, men Pedersöre Vatten förbehåller sig rätten att godkänna eller icke godkänna typen av pumpstation.
Övriga pumpstationer Enligt offert
Timdebitering för underhåll av fastighetspumpstation, minimiavgift 37,00 € 37 €/h
FÖRSENINGSAVGIFTER (Vatten & Avlopp)
Förseningsränta enligt Finlands banks referensränta
Förseningsavgift per utsänt  kravbrev 5,00 €
Påminnelseavgift för utebliven mätaravläsning 20,00 €

 
Grundavgiftsklasser Avlopp Skriv ut Skicka sidan
Moms 24% tillkommer på grundavgifterna
GRUNDAVGIFTER

Fast avgift per år, Klass 1 79,20 €/år
Fast avgift per år, Klass 2 142,56 €/år
Fast avgift per år, Klass 3 256,61 €/år
Fast avgift per år, Klass 4 461,89 €/år
Fast avgift per år, Klass 5 831,41 €/år
FASTIGHETSTYP KLASS
EGNAHEMSHUS 1
FRITIDSHUS 2
PAR- ELLER RADHUS KLASS VÅNINGSHUS KLASS
2 bostäder 1 3-7 bostäder 2
3-5 bostäder 2 8-17 bostäder 3
6-13 bostäder 3 18-37 bostäder 4
14-28 bostäder 4 38- bostäder 5
29- bostäder 5
JORDBRUKSFASTIGHETER KLASS PÄLSFARMER KLASS
1-299 m² 1 1-499 m² 1
300-799 m² 2 500-1199 m² 2
800-1799 m² 3 1200-2699 m² 3
1800-3799 m² 4 2700-5699 m² 4
3800 - m² 5 5700 - m² 5
INDUSTRIBYGGNADER KLASS INDUSTRI: PROCESSVATTEN KLASS
1-899 m² 1 1-399 m² 1
900-2399 m² 2 400-899 m² 2
2400-5399 m² 3 900-2399 m² 3
5400-11399 m² 4 2400-5399 m² 4
11400 - m² 5 5400 - m² 5
ÖVRIGA BYGGNADER KLASS INDUSTRIAVLOPP* KLASS
1-499 m² 1 1-899 m² 3
500-999 m² 2 899-2399 m² 4
1000-1999 m² 3 2399 - m² 5
2000-3999 m² 4 *Industrier med  avloppsvatten som
4000 - m² 5 avviker från vanligt bostadsavloppsvatten
 


Pedersöre Vatten

Postadress:
Skrufvilagatan 2
68910 BENNÄS

Besöksadress:
Lagervägen 2
68910 BENNÄS

pedersore.vatten(a)pedersore.fi

Dejoursnummer
Tel. 044-5850165