Skip to content
narrow screen wide screen auto screen Öka textstorlek Minska textstorlek Återställ textstorlek

Pedersöre Vatten

Allmänna leveransvillkor
Tillämpningsdirektiv

Bolaget följer Allmänna leveransvillkor för vattentjänstverk.

Till Pedersöre Vattens ledningsnät kan en fastighet anslutas som ligger inom bolagets verksamhetsområde. Bolagets verksamhetsområde omfattar ett område som är 100 meter från nuvarande ledningsnät. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdet på framställan av bolaget.

För anslutning till bolagets ledningsnät debiteras en anslutningsavgift enligt gällande anslutningsavgiftstaxa. Anslutning kan ske efter att avtalet undertecknats. Avgiften betalas i en rat.

Vid anslutning utanför verksamhetsområdet bygger och bekostar bolaget ledningen fram till förbindelsepunkten till en kostnad motsvarande högst 50 % av anslutningsavgiften.

Vid anslutning inom verksamhetsområdet bygger och bekostar bolaget ledningen fram till förbindelsepunkten. Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar grävningen av tomtledningen fram till vattenmätaren. Bolaget fastställer förbindelsepunkten, som i allmänhet utgörs av tomtgränsen. Ifall tomtgränsen inte kan fastställas eller ligger långt borta, fastställer bolaget förbindelsepunkten till en plats, som i allmänhet ligger ca 20 m från byggnaden.

I alla fastigheter skall en vattenmätare installeras på av bolaget godkänt ställe. Vattenmätaren ingår i anslutningsavgiften och ägs av bolaget.

 

 

 

Pedersöre Vatten

Postadress:
Skrufvilagatan 2
68910 BENNÄS

Besöksadress:
Lagervägen 2
68910 BENNÄS

pedersore.vatten(a)pedersore.fi

Dejoursnummer
Tel. 044-5850165