Skip to content
narrow screen wide screen auto screen Öka textstorlek Minska textstorlek Återställ textstorlek

Pedersöre Vatten

Info
UMS-Tjänsten Skriv ut Skicka sidan

Sidan uppdateras

 

 
Anvisningar gällande anslutningar och vattenmätare Skriv ut Skicka sidan

Anslutning av konsument till bolagets ledningsnät

Innan den som ansluter sig tecknar avtal med Pedersöre Vatten, skall en ansökan om anslutning till vattentjänstverk inlämnas till oss. Detta görs vanligtvist i samband med bygglov.

Blanketten finns här: https://www.pedersore.fi/assets/Dokumentarkiv/Bygga-bo-och-miljo/Blanketter/Bygglov/Ansoekan-om-anslutning-till-Vattentjaenstverk.docx

Blanketten kan även hämtas från vårt kontor eller från byggnadstillsynsbyrån vid kommungården i Bennäs. Pedersöre Vatten behandlar sedan ansökan och ger ett utlåtande. Efteråt kan ett anslutningsavtal tecknas.

Den som ansluter sig tecknar avtal med bolaget minst 2 veckor innan anslutning. Vid avtalstillfället överlämnar konsumenten en situationsplan eller karta över byggplatsen.

Tomtledningens material, dimension och placering bestäms eller godkänns av bolaget. Grävning och installation från anslutningspunkten sker på kundens bekostnad. Fastighetens vattenledning ansluts alltid av vattenbolaget. Installationer inom fastigheten görs av en vvs-montör som kunden anlitar.


Installation av vattenmätare och ibruktagande av vattenanslutning

Pedersöre Vatten installerar en vattenmätare för varje vattenanslutning. Vattenmätaren ingår i anslutningsavgiften. Den utrustning som behövs för att kunden skall kunna ta ibruk vattenanslutningen är förutom vattenmätaren röret från anslutningspunkten till vattenmätaren, mätarventilen, bakslagsventilen, mätarställningen och mätarkopplingarna som erhålls från vattenbolaget och betalas av kunden.

I den avgift som kunden betalar för tillhörande delar och rör ingår inkoppling till ledningsnätet, granskning, transport samt installation av vattenmätaren. Övriga installationer inom fastigheten utförs av en av konsumenten anlitad vvs-montör.


Vattenmätarplats

Kunden är skyldig att för vattenmätaren reservera en varm plats försedd med golvbrunn. Kunden är skyldig att se till att vattenbolaget kan avläsa, underhålla och byta mätaren.

I samband med att vattenbolagets personal för ut vattenmätaren och installerar den så kontrolleras att mätarinstallationen/-platsen är enligt bolagets föreskrifter.

 


Pedersöre Vatten

Postadress:
Skrufvilagatan 2
68910 BENNÄS

Besöksadress:
Lagervägen 2
68910 BENNÄS

pedersore.vatten(a)pedersore.fi

Dejoursnummer
Tel. 044-5850165