Presentation av företaget Skriv ut
Föremålet för bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte bygga, äga,
sköta och underhålla vattenanläggningar i Pedersöre kommun för anskaffning
och distribution av vattenledningsvatten direkt till konsumenterna på sådana
villkor, att vattenledningsanläggningarna befrämjar områdets produktiva
verksamhet och ökar befolkningens välstånd. Pedersöre Vattens vattendistributionen är helt och hållet baserad på det grundvatten som bolaget köper från Kovjoki Vatten Ab.

Ledningsnätet utgjorde per den 31.12.2011 ca 433 km och sträcker sig över ett område som består av Pedersöre och Purmo kommundelar.