Skip to content
narrow screen wide screen auto screen Öka textstorlek Minska textstorlek Återställ textstorlek

Pedersöre Vatten

Presentation av företaget Skriv ut Skicka sidan
Föremålet för bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte bygga, äga,
sköta och underhålla vattenanläggningar i Pedersöre kommun för anskaffning
och distribution av vattenledningsvatten direkt till konsumenterna på sådana
villkor, att vattenledningsanläggningarna befrämjar områdets produktiva
verksamhet och ökar befolkningens välstånd. Pedersöre Vattens vattendistributionen är helt och hållet baserad på det grundvatten som bolaget köper från Kovjoki Vatten Ab.

Ledningsnätet utgjorde per den 31.12.2011 ca 433 km och sträcker sig över ett område som består av Pedersöre och Purmo kommundelar.

 

 

Pedersöre Vatten

Postadress:
Skrufvilagatan 2
68910 BENNÄS

Besöksadress:
Lagervägen 2
68910 BENNÄS

pedersore.vatten(a)pedersore.fi

Dejoursnummer
Tel. 044-5850165