Skip to content
narrow screen wide screen auto screen Öka textstorlek Minska textstorlek Återställ textstorlek

Pedersöre Vatten

Historia Skriv ut Skicka sidan

Pedersöre Vatten inledde sin verksamhet år 1968. Bolaget blev antecknat i handelsregistret 2.5.1969 under namnet Pedersöre Vatten och Avlopp Ab. Bolagets namn ändrades år 1983 till Ab Pedersöre Vatten emedan bolaget aldrig åtagit sig skötseln av avloppsfrågor utan enbart koncentrerat sig på vattendistributionen.

Innan Pedersöre Vatten Ab bildades fanns över kommunens område spridda små vattenandelslag - mer eller mindre välorganiserade. De mest småskaliga bestod av några få hushåll inom samma gårdsgrupp som gemensamt ordnade sin vattenförsörjning.

På grund av att vattenkvaliteten försämrades i de små vattenandelslagen inleddes en diskussion om hur vattendistributionen borde ordnas. Detta ledde till att man bildade ett aktiebolag där kommunen skulle inneha aktiemajoriteten och övriga aktier skulle innehas av företag som hade sin verksamhet inom området.

I november 1967 beslöt Pedersöre och Nykarleby kommuner att bilda ett bolag för utnyttjande av grundvattentillgångarna i Kovjoki området. Som mindre ägare ingår även Nykarleby Kraftverk och Pedersöre Vatten. Planeringen och byggandet av reningsverket inleddes omedelbart och färdigställdes på våren 1969.

Pedersöre Vatten Ab inledde byggandet av en huvudledningen mellan Kovjoki och Bennäs som blev klar i juni 1969. Efter det fortsatte utbyggnaden av ledningsnätet i snabb takt och de mindre vattenandeslagens konsumenter kunde anslutas. För närvarande är över 99 % av fastigheterna inom vårt verksamhetsområde anslutna till vårt ledningsnät.

 

 

Pedersöre Vatten

Postadress:
Skrufvilagatan 2
68910 BENNÄS

Besöksadress:
Lagervägen 2
68910 BENNÄS

pedersore.vatten(a)pedersore.fi

Dejoursnummer
Tel. 044-5850165