Skip to content
narrow screen wide screen auto screen Öka textstorlek Minska textstorlek Återställ textstorlek

Pedersöre Vatten

Hintatiedot Vesi
Hinnasto vuodeksi 2019
ALV 24% lisätään kaikissa hinnoissa. Liittymismaksuja ovat verovapaita.
Mahdollisuus maksaa liittymismaksu erissä: Maksuaika on kaksi vuotta, korko 7%. Enintään kaksi erää vuodessa.
Liittymiskustannukset, jotka ylittävät 50% liittymismaksusta, veloitetaan asiakkaalta todellisten kustannusten mukaan.
Jos yhteysolosuhteet muuttuvat, lisämaksun veloitetaan nykyisen hinnaston mukaan.
Muiden materiaalitoimitusten osalta ostohinta veloitetaan +25% kustannuskorvauksesta.
KULUTUSMAKSU Vesi Viemäri
Kulutusmaksu sopimuksen mukaisesta kulutuksesta 1,05 €/m³ 2,10 €/m³
Kulutusmaksu kun liittymissopimusta ei ole 2,10 €/m³ 4,20 €/m³
HUOLTOMAKSUT (Vesi ja Viemäri)
Mittarihuoltomaksu (aiheeton tarkastus)
Tarkastus paikan päällä asiakkaan toivomuksesta
27,00 €
Mittarihuoltomaksu (aiheeton vaihto)
Mittarin vaihto asiakkaan pyynnöstä (virheetön mittari)
75,00 €
Mittarivuokra (kautta tai vuotta kohti)
Maksu peritään tilapäisestä asennuksista
37,00 €
Lukemismaksu kun Pedersöre Vatten lukee mittarin sen seurauksena että asiakas laiminlyö lukemisen suorittamisen 40,00 €
Tuntimaksu rakentamisesta, korjauksista ja huollosta. Vähimmäismaksu on 37 €. 37 €/h
Tuntimaksu viemärin huuhtelusta imuaautolla. Kiinteistön ja runkojohdon välillä 110 €/h
Lähtömaksu iltaisin (15:30-22:00) ja viikonloppuisin 20,00 €
Lähtömaksu yöaikaan (22:00-07:00) 26,00 €
Lisämaksu tonttijohdon rikkoutuminen 100,00 €
Lisämaksu pääjohdon rikkoutuminen 500,00 €
Autokorvaus 0,70 €/km
Välilaskututs asiakkaan pyynnöstä
(ei omistajan vaihtoa)
20,00 €
Sulkeminen asiakkaan pyynnöstä 37,00 €
Sulkeminen maksuhäiriöiden takia 74,00 €
KIINTEISTÖPUMPPAAMOT (Viemäri)
Kiinteistöpumppaamo omakotitaloihin, loma-asuntoihin tai paritaloihin toiminta-alueella (enintään kaksi liitettyä kiinteistöä)* 2 900,00 €
*Pedersöre Vatten yleensä asentaa pumppaamon. Kiinteistönomistaja maksaa ja järjestää sähköliittymä pumppaamolle. Pumppaamo siirretään kiinteistönomistajan vastuulliseen. Kiinteistönomistaja voi myös hankkia pumppaamon itse, mutta Pedersöre Vatten varaa oikeuden hyväksyä tai kieltää pumppaamon tyyppi.
Muut kiinteistöpumppaamot Tarjouksen mukaan
Tuntimaksu pumppaamon huoltotöistä.
Vähimmäismaksu on 37 €
37 €/h
VIIVÄSTYMISMAKSUT (Vesi ja Viemäri)
Viivästyskorko Suomen pankin viitekoron mukaan
Viivästysmaksu lähetettyä maksukehotusta kohtaan 5,00 €
Muistutusmaksu puuttuvasta mittarilukemisesta 20,00 €
 
Liittymismaksut
LIITTYMISMAKSUT TOIMINTA-ALUEELLA 2019
Liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia.
Mahdollisuus maksaa liittymismaksu erissä: Maksuaika on kaksi vuotta, korko 7%. Enintään kaksi erää vuodessa.
Joillakin alueilla voi olla erilainen maksu.
Jos liittymisolosuhteet muuttuvat, lisämaksun veloitetaan nykyisen hinnaston mukaan.
Liittymiskustannukset, jotka ylittävät 50% liittymismaksusta, veloitetaan asiakkaalta todellisten kustannusten mukaan.
VESILIITTYMISMAKSUT
Liittymistariffi 1,50 €
Yksikköhinta 1 500 €
Vähimmäismaksu 1 500 €
OMAKOTITALO K x 1500 €
K=1
VAPAA-AJAN ASUNTO K x 1500 €
K=1,5
PARITALO* K x 2 x 1500 €
(Kiinteistö jossa on kaksi asuntoa) K=0,8
*Paritalot asennetaan kahdella mittarilla
RIVITALO K x (asuntojen määrä-1) x 1500 € + 1500 €
(Kiinteistö jossa on kolme tai useampia asuntoa) K=0,4
KERROSTALO K x (asuntojen määrä) x 1500 € + 1500 €
K=0,3
TURKISTARHA K x kerrosala x 1,50€ + K x varjo-talojen kokonaispituus x 1,50€
K=2
Seuraavien kiinteistöjen osalta liittymismaksu lasketaan näin: K x kerrosala x liittymistariffi
Tiettyyn kerrosalaan asti K-arvo on korkeampi, tämän jälkeen käytetään alempi K-arvo.
Esimerkiksi teollisuusrakennus (800 m²) saa seuraavan vesiliittymismaksu: 2 x 600 x 1,50 + 1 x 200 x 1,50 = 2100 €
MAATALOUSKIINTEISTÖ K x Vånings yta x 1,50€
enintään 600 m² K=4
yli 600 m² K=3
TEOLLISUUSRAKENNUS K x Vånings yta x 1,50€
enintään 600 m² K=2
yli 600 m² K=1
TEOLLISUUS PROSESSIVESI K x Vånings yta x 1,50€
enintään 600 m² K=4
yli 600 m² K=2
MUUT RAKENNUKSET K x Vånings yta x 1,50€
enintään 1000 m² K=3
yli 1000 m² K=2

 
Perusmaksut Vesi
Alv. 24% lisätään
PERUSMAKSUT

Kiinteä maksu vuodessa, Luokka 1 38,50 €/vuosi
Kiinteä maksu vuodessa, Luokka 2 77,00 €/vuosi
Kiinteä maksu vuodessa, Luokka 3 154,00 €/vuosi
Kiinteä maksu vuodessa, Luokka 4 308,00 €/vuosi
Kiinteä maksu vuodessa, Luokka 5 616,00 €/vuosi
RAKENNUSTYYPPI LUOKKA
OMAKOTITALO 1
VAPAA AJAN ASUNTO 2
PARI-TAI RIVITALO LUOKKA KERROSTALO LUOKKA
2 asuntoa 1 3-7 asuntoa 2
3-5 asuntoa 2 8-17 asuntoa 3
6-13 asuntoa 3 18-37 asuntoa 4
14-28 asuntoa 4 38- asuntoa 5
29- asuntoa 5
MAATALOUSRAKENNUS LUOKKA TURKISTARHA LUOKKA
1-299 m² 1 1-499 m² 1
300-799 m² 2 500-1199 m² 2
800-1799 m² 3 1200-2699 m² 3
1800-3799 m² 4 2700-5699 m² 4
3800 - m² 5 5700 - m² 5
TEOLLISUUSRAKENNUS LUOKKA TEOLLISUUS: PROSESSIVESI LUOKKA
1-899 m² 1 1-399 m² 1
900-2399 m² 2 400-899 m² 2
2400-5399 m² 3 900-2399 m² 3
5400-11399 m² 4 2400-5399 m² 4
11400 - m² 5 5400 - m² 5
MUU RAKENNUKSIA LUOKKA
1-499 m² 1

500-999 m² 2

1000-1999 m² 3

2000-3999 m² 4
4000 - m² 5
 
Yleiset toimitusehdot

Soveltamisohjeet

Yhtiö noudattaa Vesihuoltolaitosten yleisiä toimitusehtoja.

Pedersöre Vatten Ab:n vesijohtoverkostoon voidaan liittää kiinteistö, joka on yhtiön toiminta-alueella. Yhtiön toiminta-alue käsittää alueen, joka sijaitsee 100 metrin säteellä nykyisestä vesijohtoverkosta. Kunnanvaltuusto vahvistaa toiminta-alueen yhtiön esityksestä.

Liittymisestä yhtiön vesijohtoverkostoon veloitetaan liittymismaksu voimassa olevan taksan mukaan. Liittyminen voidaan tehdä sen jälkeen kun sopimus on allekirjoitettu. Maksu suoritetaan yhdessä erässä.

Liittyminen toiminta-alueen ulkopuolella: yhtiö rakentaa ja maksaa johdon liittämiskohtaan asti, yhtiö maksaa kuitenkin enintään 50 % liittymismaksusta.

Liittyminen toiminta-alueella: yhtiö rakentaa ja maksaa johdon liittämiskohtaan asti. Kiinteistönomistaja on vastuussa tonttijohdosta ja maksaa kaivamiskulut liittämiskohdasta vesimittarille asti. Vesijohdon toimittaa yhtiö. Yhtiö vahvistaa liittämiskohdan, joka on yleensä tontinrajalla. Mikäli tontinrajaa ei voida vahvistaa tai se sijaitsee kaukana, vahvistaa yhtiö liittämiskohdaksi paikan, joka yleensä sijaitsee noin 20 metriä rakennuksesta.

Jokaiseen kiinteistöön asennetaan vesimittari yhtiön hyväksymälle paikalle. Vesimittari sisältyy liittymismaksuun ja on yhtiön omistama.

 

 


Pedersöre Vatten

Postiosoite:
Skrufvilankatu 2
68910 PÄNNÄINEN

Käyntiosoite:
Varastotie 2
68910 PÄNNÄINEN

pedersore.vatten(a)pedersore.fi

Päivistysnumero
Puh. 044-5850165