Skip to content
narrow screen wide screen auto screen Öka textstorlek Minska textstorlek Återställ textstorlek

Pedersöre Vatten

Hintatiedot Vesi
Hinnasto vuodeksi 2018
ALV 24% lisätään kaikissa hinnoissa. Liittymismaksuja ovat verovapaita.
Mahdollisuus maksaa liittymismaksu erissä: Maksuaika on kaksi vuotta, korko 7%. Enintään kaksi erää vuodessa.
Liittymiskustannukset, jotka ylittävät 50% liittymismaksusta, veloitetaan asiakkaalta todellisten kustannusten mukaan.
Jos yhteysolosuhteet muuttuvat, lisämaksun veloitetaan nykyisen hinnaston mukaan.
Muiden materiaalitoimitusten osalta ostohinta veloitetaan +25% kustannuskorvauksesta.
KULUTUSMAKSU Vesi Viemäri
Kulutusmaksu sopimuksen mukaisesta kulutuksesta 1,05 €/m³ 2,10 €/m³
Kulutusmaksu kun liittymissopimusta ei ole 2,10 €/m³ 4,20 €/m³
HUOLTOMAKSUT (Vesi ja Viemäri)
Mittarihuoltomaksu (aiheeton tarkastus)
Tarkastus paikan päällä asiakkaan toivomuksesta
27,00 €
Mittarihuoltomaksu (aiheeton vaihto)
Mittarin vaihto asiakkaan pyynnöstä (virheetön mittari)
75,00 €
Mittarivuokra (kautta tai vuotta kohti)
Maksu peritään tilapäisestä asennuksista
37,00 €
Lukemismaksu kun Pedersöre Vatten lukee mittarin sen seurauksena että asiakas laiminlyö lukemisen suorittamisen 40,00 €
Tuntimaksu rakentamisesta, korjauksista ja huollosta. Vähimmäismaksu on 37 €. 37 €/h
Tuntimaksu viemärin huuhtelusta imuaautolla. Kiinteistön ja runkojohdon välillä 110 €/h
Lähtömaksu iltaisin (15:30-22:00) ja viikonloppuisin 20,00 €
Lähtömaksu yöaikaan (22:00-07:00) 26,00 €
Lisämaksu tonttijohdon rikkoutuminen 100,00 €
Lisämaksu pääjohdon rikkoutuminen 500,00 €
Autokorvaus 0,70 €/km
Välilaskututs asiakkaan pyynnöstä
(ei omistajan vaihtoa)
20,00 €
Sulkeminen asiakkaan pyynnöstä 37,00 €
Sulkeminen maksuhäiriöiden takia 74,00 €
KIINTEISTÖPUMPPAAMOT (Viemäri)
Kiinteistöpumppaamo omakotitaloihin, loma-asuntoihin tai paritaloihin toiminta-alueella (enintään kaksi liitettyä kiinteistöä)* 2 900,00 €
*Pedersöre Vatten yleensä asentaa pumppaamon. Kiinteistönomistaja maksaa ja järjestää sähköliittymä pumppaamolle. Pumppaamo siirretään kiinteistönomistajan vastuulliseen. Kiinteistönomistaja voi myös hankkia pumppaamon itse, mutta Pedersöre Vatten varaa oikeuden hyväksyä tai kieltää pumppaamon tyyppi.
Muut kiinteistöpumppaamot Tarjouksen mukaan
Tuntimaksu pumppaamon huoltotöistä.
Vähimmäismaksu on 37 €
37 €/h
VIIVÄSTYMISMAKSUT (Vesi ja Viemäri)
Viivästyskorko Suomen pankin viitekoron mukaan
Viivästysmaksu lähetettyä maksukehotusta kohtaan 5,00 €
Muistutusmaksu puuttuvasta mittarilukemisesta 20,00 €
 
Liittymismaksut

Liittymismaksut alkaen 1.1.2014

Liittymistariffi

1,50 euro

Yksikköhinta (=maksu liitettyä yksikköä kohtaan)
1 500 euro
Vähimmäismaksu 1 500 euro


Omakotitalon liittymismaksu
K x yksikköhinta
Kerroin K = 1
Eli 1 x 1500 = 1.500 €

Vapaa-ajan asunnon liittymismaksu (toiminta-alueella)
K x yksikköhinta
Keroin K = 1,5

Pari- ja rivitalon liittymismaksu
K x (huoneistojen määrä - 1) x yksikköhinta + yksikköhinta
K = 0,4
Esim. paritalo 0,4 x 1500 € + 1500 € = 2100 €

Kerrostalon liittymismaksu
K x (huoneistojen määrä - 1) x yksikköhinta + yksikköhinta
Kerroin K = 0,3
Esim. 8 huoneiston kerrostalo = 0,3 x 7 x 1500 + 1500 = 4650 €

Maatilarakennuksen liittymismaksu
K x pinta-ala x liittymistariffi
Pinta-ala 0 - 600 m2 K = 4
Pinta-ala yli 600 m2 K = 3

Teollisuusrakennuksen liittymismaksu
K x pinta-ala x liittymistariffi
Pinta-ala 0 - 600 m2 K = 2
Pinta-ala yli 600 m2 K = 1

Prosessivettä käyttävän teollisuusrakennuksen liittymismaksu
K x pinta-ala x liittymistariffi
Pinta-ala 0 - 600 m2 K = 4
Pinta-ala yli 600 m2 K = 2

Liikerakennuksen liittymismaksu
K x pinta-ala x liittymistariffi
Pinta-ala 0 - 1000 m2 K = 3
Pinta-ala 1001 - 2000 m2 K = 2
Pinta-ala yli 2000m2 K = 1


Yleisen rakennuksen liittymismaksu
K x pinta-ala x liittymistariffi
K = 3

Turkistarharakennuksen liittymismaksu
K x pinta-ala x liittymistariffi + varjotalojen koko pituus x K x liittymistariffi
K = 2


Jos liittymisolot muuttuvat yhtiö veloittaa lisäliittymismaksun voimassa olevan tariffin mukaan.

Katso myös Yleiset toimitusehdot

 
Perusmaksut Vesi
Alv. 24% lisätään
PERUSMAKSUT

Kiinteä maksu vuodessa, Luokka 1 38,50 €/vuosi
Kiinteä maksu vuodessa, Luokka 2 77,00 €/vuosi
Kiinteä maksu vuodessa, Luokka 3 154,00 €/vuosi
Kiinteä maksu vuodessa, Luokka 4 308,00 €/vuosi
Kiinteä maksu vuodessa, Luokka 5 616,00 €/vuosi
RAKENNUSTYYPPI LUOKKA
OMAKOTITALO 1
VAPAA AJAN ASUNTO 2
PARI-TAI RIVITALO LUOKKA KERROSTALO LUOKKA
2 asuntoa 1 3-7 asuntoa 2
3-5 asuntoa 2 8-17 asuntoa 3
6-13 asuntoa 3 18-37 asuntoa 4
14-28 asuntoa 4 38- asuntoa 5
29- asuntoa 5
MAATALOUSRAKENNUS LUOKKA TURKISTARHA LUOKKA
1-299 m² 1 1-499 m² 1
300-799 m² 2 500-1199 m² 2
800-1799 m² 3 1200-2699 m² 3
1800-3799 m² 4 2700-5699 m² 4
3800 - m² 5 5700 - m² 5
TEOLLISUUSRAKENNUS LUOKKA TEOLLISUUS: PROSESSIVESI LUOKKA
1-899 m² 1 1-399 m² 1
900-2399 m² 2 400-899 m² 2
2400-5399 m² 3 900-2399 m² 3
5400-11399 m² 4 2400-5399 m² 4
11400 - m² 5 5400 - m² 5
MUU RAKENNUKSIA LUOKKA TEOLLISUUSJÄTEVESI* LUOKKA
1-499 m² 1 1-899 m² 3
500-999 m² 2 899-2399 m² 4
1000-1999 m² 3 2399 - m² 5
2000-3999 m² 4 *Teollisuudet joilla on asumajätevesistä
4000 - m² 5 poikkeava jätevesi
 
Yleiset toimitusehdot

Soveltamisohjeet

Yhtiö noudattaa Vesihuoltolaitosten yleisiä toimitusehtoja.

Pedersöre Vatten Ab:n vesijohtoverkostoon voidaan liittää kiinteistö, joka on yhtiön toiminta-alueella. Yhtiön toiminta-alue käsittää alueen, joka sijaitsee 100 metrin säteellä nykyisestä vesijohtoverkosta. Kunnanvaltuusto vahvistaa toiminta-alueen yhtiön esityksestä.

Liittymisestä yhtiön vesijohtoverkostoon veloitetaan liittymismaksu voimassa olevan taksan mukaan. Liittyminen voidaan tehdä sen jälkeen kun sopimus on allekirjoitettu. Maksu suoritetaan yhdessä erässä.

Liittyminen toiminta-alueen ulkopuolella: yhtiö rakentaa ja maksaa johdon liittämiskohtaan asti, yhtiö maksaa kuitenkin enintään 50 % liittymismaksusta.

Liittyminen toiminta-alueella: yhtiö rakentaa ja maksaa johdon liittämiskohtaan asti. Kiinteistönomistaja on vastuussa tonttijohdosta ja maksaa kaivamiskulut liittämiskohdasta vesimittarille asti. Vesijohdon toimittaa yhtiö. Yhtiö vahvistaa liittämiskohdan, joka on yleensä tontinrajalla. Mikäli tontinrajaa ei voida vahvistaa tai se sijaitsee kaukana, vahvistaa yhtiö liittämiskohdaksi paikan, joka yleensä sijaitsee noin 20 metriä rakennuksesta.

Jokaiseen kiinteistöön asennetaan vesimittari yhtiön hyväksymälle paikalle. Vesimittari sisältyy liittymismaksuun ja on yhtiön omistama.

 

 


Pedersöre Vatten

Postiosoite:
Skrufvilankatu 2
68910 PÄNNÄINEN

Käyntiosoite:
Varastotie 2
68910 PÄNNÄINEN

pedersore.vatten(a)pedersore.fi

Päivistysnumero
Puh. 044-5850165